Algemene Voorwaarden

Webshop

Artikel 1: Voorwaarden gebruik materialen PO Educatief.

1.1 Opleidingsniveau
Om met de materialen van PO Educatief te kunnen werken, of deel te nemen aan een training is een bepaald niveau vereist. Alle materialen zijn enkel geschikt voor mensen met een vooropleiding op gebied van (ortho)pedagogiek, Pabo, pedagogische wetenschappen, RT opleiding, Master SEN én enige ervaring in het onderwijsveld. Een diploma van deze opleiding kan op verzoek door PO Educatief worden opgevraagd bij de geïnteresseerde.

1.2 Aanvullende voorwaarden Reken Remedie en Spelling Ster
Om de methode Reken Remedie en Spelling Ster optimaal in te kunnen zetten, is het belangrijk dat er structureel en één op één gewerkt kan worden. Daarom gelden de volgende aanvullende voorwaarden voor aanschaf van deze methodes:

De deelnemer heeft een eigen praktijk op gebied van kindercoaching / leerondersteuning / remedial teaching en/of orthopedagogiek en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of werkt voor een instelling die leerondersteuning / remedial teaching en/of orthopedagogiek biedt.

Als na deelname blijkt dat de deelnemer moedwillig heeft verzwegen niet aan deze voorwaarden te voldoen, vervalt het recht om gebruik te maken van de methodes.

Artikel 2: Prijzen en tarieven

Prijzen zijn inclusief BTW.
Er kunnen geen rechten worden ontleed aan actieprijzen en kortingen. Actieprijzen zijn tot 14 dagen na bestelling geldig. Indien de factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, vervalt het recht op de korting.

De prijzen in de webshop zijn de enige geldige prijzen.

Artikel 3: Facturatie en betaling

Betaling geschied via de webshop met IDeal, of een directe bankoverschrijving die binnen 14 dagen dient te zijn bijgeschreven. De factuur wordt per mail verzonden.
Na betaling worden de materialen verzonden of zijn ze downloadbaar.

Artikel 4: Intellectueel eigendom

4.1 Methodes
De teksten en grafische weergaven in de handleidingen, digitale bestanden en losse materialen van alle methodes zijn eigendom van PO Educatief en mogen enkel gekopiëerd worden t.b.v. de begeleiding van kinderen met leerproblemen.
Het is de gebruiker niet toegestaan de methodes door te verkopen/geven/kopiëren aan andere personen, collega’s en/of instellingen.
Het is niet toegestaan materialen mee te geven aan de leerling.

4.2 Website
De tekst en grafische voorstellingen op de website www.po-educatief.nl zijn eigendom van PO Educatief en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gekopiëerd en/of openbaar gemaakt in enige vorm.
De teksten op de website zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen. De informatie op de site heeft een algemeen karakter en is niet altijd toepasbaar op individuele situaties.

Artikel 5: Zichtzendingen
Het is niet mogelijk zichtzendingen te ontvangen. Wel zijn er van iedere methode gratis lessen beschikbaar en is het altijd mogelijk om de methodes in te zien door het maken van een afspraak, of via Skype / Facetime.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Individuele gebruikers methodes PO Educatief
PO Educatief is niet aansprakelijk voor de werkwijze van individuele specialisten/gebruikers. Indien er onverhoopt onvrede bestaat over de werkwijze van één van de specialisten, vernemen wij dit graag. We bespreken dit met de specialist en bekijken of er consequenties noodzakelijk zijn.

6.2 Informatie 
De informatie op de site en de methodieken van PO Educatief zijn met de grootste zorg samengesteld. Fouten kunnen onverhoopt toch in de materialen voorkomen. PO Educatief is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie op de site of uit de materialen van de methodieken.
Diagnoses zoals AD(H)D, dyslexie en dyscalculie kunnen niet met de methodes van PO Educatief worden vast gesteld. PO Educatief is dan ook niet verantwoordelijk voor verkeerde diagnoses of andere fouten die worden gemaakt op gebied van het vaststellen van dyscalculie, dyslexie of een andere leerstoornis/leerachterstand naar aanleiding van activiteiten rondom de methodes van PO Ecucatief.

Artikel 7: Privacy

7.1 Gegevens
Alle gegevens die u verstrekt aan PO Educatief zullen nooit worden doorgegeven aan derden. Uw adresgegevens worden gebruikt voor de verzending, uw telefoonnummer om contact op te kunnen nemen voor de nabespreking. Uw bedrijfsnaam en website worden (indien gewenst) op de site geplaatst. Bankgegevens worden nergens opgeslagen. Voor meer informatie, zie het Privacy statement.

7.2 Mailing
Als afnemer van producten van PO Educatief, krijgt u af en toe (ongeveer 4 keer per jaar) mail met nieuwe informatie, updates van de methodes of aanbiedingen. U kunt zich hier te aller tijden voor afmelden onder aan deze mails.

Artikel 8: Klachten en retourneren

8.1 Klachten
Klachten kunnen per mail worden ingediend naar info@po-educatief.nl.
Vermeld altijd uw naam, email adres en telefoonnummer. Zonder deze gegevens kan de klacht niet in behandeling worden genomen.

8.2 Retourneren (deels) digitale producten
Digitale materialen en methodes waar digitale producten aan zijn toegevoegd, kunnen niet worden geretourneerd. Door op ‘betalen’ te klikken, gaat u akkoord met het vervallen van het herroepingsrecht voor digitale producten.

8.3 Retourneren papieren materialen
Papieren materialen, zonder digitale producten, kunnen binnen 14 dagen worden geretourneerd. Het volledige bedrag wordt terug gestort als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1. De retourmelding is vooraf per mail gemeld aan: info@po-educatief.nl. Geef daarbij aan welke producten retour komen en waarom. In geval van een pakket: vermeld ook de Track& Trace code.
2. De materialen zijn onbeschadigd, onbekreukt, onbeschreven en in de originele staat.
3. De materialen zijn niet gekopiëerd, of op andere wijze gedupliceerd of doorverkocht.
4. De materialen zijn binnen 14 dagen geretourneerd.

Kosten voor de retour verzending zijn voor de verzender.