Leuker Lezen

Leuker Lezen is een begrijpend leesprogramma waarmee je kinderen uit groep 7 en 8 in ongeveer 3 maanden leert hoe je teksten nauwkeurig kunt lezen. 

Begrijpend lezen wordt functioneel aangeleerd. Dat wil zeggen: het begrijpen van een tekst staat centraal. Losse onderdelen zoals het opzoeken van moeilijke woorden, signaalwoorden, verwijswoorden en leesdoel bepalen staat kort centraal, met als doel dit in te zetten tijdens het lezen en de tekst beter te begrijpen.

Er wordt uitgebreider stil gestaan bij ‘na het lezen’. De huidige tijd vraagt daar om. We moeten onze kinderen leren kritisch te kijken naar randzaken om een tekst, zodat we goed kunnen bepalen of de tekst betrouwbaar is. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het herkennen van nepnieuws.

Leuker Lezen in het kort

  • 14 lessen en een beginmeting
  • Het leeshulpschema met ‘voor’ ‘tijdens’ en ‘na’ het lezen staat centraal.
  • Handige overzichten van signaalwoorden en verwijswoorden.
  • Moeilijke onderdelen (zoals het opzoeken van verwijswoorden en signaalwoorden) los aanbieden, zodat je aan kunt sluiten bij de problemen die de leerling heeft.
  • Duidelijke doelen, zodat je je werkwijze goed kunt onderbouwen en verantwoorden in handelingsplannen. 

Succes verhalen

Leer de kinderen functioneel begrijpend lezen met Leuker lezen!

„Het leeshulpschema werkt heel fijn en overzichtelijk. De kinderen gebruiken het vaak.”

Daphne van de Werken, Onderwijspraktijk Werkbaar, Spijkenisse

“De schema’s werken echt heel fijn en wat is die duidelijkheid rondom nepnieuws toch prettig. Helemaal van deze tijd: leerzaam op twee manieren!”

L. de Laat, Remedial Teaching de Laat.