De Methodes

PO Educatief heeft inmiddels 5 methodes ontwikkeld op gebied van rekenen, spellen, begrijpend lezen, ontleden en taal.

Speciaal voor Remedial Teachers zijn de methodes Reken Remedie, Spelling Ster, Leuker Lezen en Overzichtelijk Ontleden ontwikkeld. De methodes zijn remediërend in te zetten en zijn bedoeld om één op één met leerlingen in te zetten.

De methode Taal Power is bedoeld als vervanger van de taalmethode in groep 7 en 8, voor kinderen die uit gaan stromen naar het praktijkonderwijs. Ook is deze methode geschikt voor leerlingen op het praktijkonderwijs.

De Methodes

Reken Remedie

Taal power

Spelling Ster

Overzichtelijk Ontleden

Leuker Lezen