Overzichtelijk Ontleden

Overzichtelijk Ontleden bestaat uit 2 delen: redekundig en taalkundig ontleden. Door deze splitsing wordt het voor kinderen inzichtelijk waar ze mee bezig zijn. 

Alle lessen zijn in twee delen verdeeld: nieuwe stof en herhaling. 

Bij redekundig ontleden staat iedere les een nieuw onderdeel centraal. Dit wordt uitgelegd en met oefenzinnen getraind. Vervolgens worden de voorgaande onderdelen geïntegreerd en herhaald.

Bij taalkundig ontleden staat iedere les een ander woordsoort centraal. In het eerste deel wordt de instructie van het nieuwe woordsoort gegeven en ingeoefend. In het tweede deel komen de reeds aangeboden woordsoorten weer terug. 

Omdat alleen ontleden centraal staat, wordt dit onderdeel veel inzichtelijker voor kinderen die moeite hebben met grammatica.

De methode is compleet digitaal, dus binnen enkele ogenblikken krijg je alle informatie in je mailbox binnen en kun je meteen aan de slag!

Overzichtelijk Ontleden in het kort

  • 5 lessen redekundig ontleden waarin het volgende aan bod komt: persoonsvorm, onderwerp, naamwoordelijk/werkwoordelijk gezegde, lijdend voorwerp, meewerkend voorwerp en bepalingen.
  • 9 lessen taalkundig ontleden waarin deze woorden worden besproken: lidwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, voorzetsels, voornaamwoorden, voegwoorden, telwoorden, bijwoorden.
  • Er is extra aandacht voor veel voorkomende fouten in als/dan en me/mij/mijn
  • Extra materiaal: stappenplan voor redekundig ontleden én 7 kaartjes met de regels van het taalkundig ontleden. 
  • Alles digitaal, dus direct inzetbaar!

Succes verhalen

Leer jouw leerlingen overzichtelijk ontleden!

„Wat een opluchting, het bestaat nog: ontleden helemaal los aanbieden!”

Leerkracht groep 8 regulier basisonderwijs.

„Die kaartjes voor taalkundig ontleden zijn heel overzichtelijk, het helpt mijn leerlingen enorm!”

Martje Donkers, leerkracht groep 8, Rotterdam.