Taal Power

Taal Power is ontwikkeld voor NT-2 kinderen en kinderen die uit gaan stromen naar praktijkonderwijs. Ook hierbij worden de belangrijkste taalonderdelen geïsoleerd aangeboden. De methode bestaat uit 6 losse modules. Taal Power is snel in te zetten en heeft weinig voorbereiding nodig. De lay out is rustig en er is veel ruimte om te schrijven, zodat het overzichtelijk blijft voor de leerlingen.

Taal Power in het kort

 • De complete methode Taal power bestaat uit een map met 6 modules. Deze 6 modules bevatten ongeveer 120 lessen, goed voor één jaar 3 keer per week taal voor kinderen die uitstromen naar praktijkonderwijs.
 • Het is ook mogelijk deze 6 modules als losse werkboeken te bestellen. Je ontvangt dan twee werkboeken en een handleiding. De inhoud van deze losse werkboeken is precies hetzelfde als de complete map.
 • Alles is rond 1F niveau op basis van de beschrijvingen van SLO ‘passende perspectieven’ leerroute 3 en de begrippenlijsten.

De modules van Taal Power

Grammatica

 • Benoemen van lidwoorden en het schrijven van het juiste lidwoord voor een zelfstandig naamwoord.
 • Herkennen van een werkwoord, het benoemen van de stam, bepalen of iets enkelvoud/meervoud is en in welke persoon het werkwoord staat.
 • Het samenvoegen van twee zinnen en het los maken van een zin m.b.v. voegwoorden.
 • Oefenen met het herkennen van verwijswoorden, aangeven waar de woorden naar verwijzen en de toepassing van mij, mij, mijn op de juiste manier.
 • De basis van het redekundig ontleden: persoonvorm, onderwerp en werkwoordelijk gezegde.
 • Twee extra lessen die in het teken staan van het juist toepassen van de woorden ‘als’ en ‘dan’

Werkwoordspelling

 • Herkennen van werkwoorden in een zin
 • De stam van een werkwoord benoemen
 • Sterk/zwak werkwoord vervoegen in de tegenwoordige/verleden tijd.
 • Toepassen van ’t kofschip X De basis van het voltooid deelwoord

Taalgebruik

 • Letterlijk, figuurlijk en formeel / informeel taalgebruik.
 • Veel voorkomende spreekwoorden en gezegdes.
 • Aandacht voor de vier basis emoties en het herkennen van gezichtsuitdrukkingen en de betekenis van emoticons.
 • Veel voorkomende pictogrammen uit het verkeer, in en om het huis en het openbaar vervoer.
 • Oefeningen met punt, komma, uitroepteken, vraagteken en de dubbele punt met aanhalingstekens.
 • Hoofdlettergebruik Brieven schrijven (indeling, adressering, formeel/informeel taalgebruik toepassen)
 • Het schrijven van een verhaal met een inleiding, kern en slot.

Teksten Lezen

 • Tekstsoorten en leesstrategieën.
 • Verwijswoorden en signaalwoorden.
 • Het opzoeken van woorden in een woordenboek.
 • Herkennen van nepnieuws en onderscheid kunnen herkennen tussen nep nieuws, echt nieuws en satire.
 • 4-stappenplan aan bod waarmee je snel de belangrijkste informatie uit een tekst kunt halen.

Mix Module

 • Een mix van de bovengenoemde modules en onderwerpen.

Succes verhalen

Bied ook taal op maat voor alle kinderen!

„De instructie komt telkens terug en er is veel ruimte om te schrijven voor de leerling. Taal Power is heel overzichtelijk. Taal wordt nooit zo duidelijk uitgelegd en nu wel!”

Linda Nijhuis, orthopedagoog Praktijk de Uitkomst, Weesp